top of page
20210826_135243_edited.jpg

Konsènan

MARIE-LOVE JEAN-LOUIS SÉGUIN

Marie-Love se pwopriyetère Holistic Breakthrough. Li se yon terapis devwe holistic ki te etabli pratik li nan gerizon holistic an 2013, byenke li te patisipe nan terapi bote ak byennèt ak endistri swen depi 2010.

Pratik li kounye a konsantre sou rekiperasyon twomatik debaz, entegrasyon, ak gerizon ak yon pèspektiv sinèrji lespri-kò-nanm. Modalite Pratik li yo enkli terapi psiko-emosyonèl, gerizon chòk milti-jenerasyonèl, deprogrammasyon / dekolonizasyon, restorasyon endividyalizasyon, valè pwòp tèt ou ak bilding imaj pwòp tèt ou, chòk adopsyon ak gerizon abandon, dyalòg vwa / travay pati, konsyans kognitif pwòp tèt ou, ijyèn enèjik. & Pwoteksyon ak gerizon, Divinasyon, Terapi kò, Otonomi byennèt/antrenè, ak plis ankò. Li bay tou anpil kontni edikatif, fòmasyon ap viv, ak atelye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misyon lavi li se pou eleve frekans nan ede geri yon lòt nan yon sèl nan yon lòt. Li vle edike ak ede sosyete a vin plis enfòme sou traumatiz yo epi pou chak moun jwenn tèt yo autonomi ak sovrenete pou nou tout ka ko-kreye yon nouvo mond bèl ansanm. Anplis, li prezante tèt li otantikman pou kontribye nan lese moun leve konesans la epi ekspansyon an, kòm yon frazal ekspresyon de sous la.

Mwen espesyalize nan:

 • Rekiperasyon chòk entegre ak gerizon

 • Reyalizasyon ak règleman sistèm nève yo

 • Modèl Liaison

 • Re-paran ak gerizon timoun anndan an

 • Chòk timoun

 • K ap viv souveren kognitif

 • Gerizon enèji kwantik

 • Terapi somatik

 • Adopte yo ak rekiperasyon prensipal blesi ak gerizon

 • Gerizon pwopòsyon plizyè jenerasyon

 • Chòk plizyè jenerasyon

 • PTSS melanin pwopòsyon gerizon

 • Lekti Oracle / Astwoloji / Enèji

 • Enèjik gerizon espirityèl

Her mission in life is to raise the frequency by assisting to heal one soul at a time. She wants to educate and help society to be more trauma-informed and for everyone to find their autonomy and sovereignty so we can all co-create a beautiful new world together. Above all, she is showing up as her authentic self to contribute to this great awakening and expansion, as a fractal expression of source. 

I specialize in:

 • Integrative trauma recovery and healing

 • Embodiment & nervous system regulation

 • Bonding patterns

 • Re-parenting & inner child healing

 • Childhood trauma

 • Cognitive sovereign living

 • Quantum energy healing

 • Somatic therapy

 • Adoptees & primal wound recovery & healing

 • Multi-generational quantum healing

 • Multi-generational trauma

 • PTSS melanin quantum healing

 • Oracle/Astrology/ Energy reading 

 • Energetic spiritual healing

FaceApp_1627876298800.jpg

Yon mesaj espesyal soti nan Marie-Love

Temwayaj

"Trè bon masaj, gwo eksperyans ak chakra ak gerizon enèji, mèsi Marie-Love!"

- Andrée-Anne Ouellet

Tanpri kite m 'yon revizyon :)

bottom of page