top of page

Regleman & Konfidansyalite

Tèm ak kondisyon:

Tit Seksyon

Sa a se yon Paragraf. Klike sou "Edit tèks" oswa double klike sou bwat tèks la pou kòmanse modifye kontni an epi asire w ke ou ajoute nenpòt detay oswa enfòmasyon ki enpòtan ke ou vle pataje ak vizitè ou yo.

Tit Tit

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Terms and Conditions

Sa a se yon Paragraf. Klike sou "Edit tèks" oswa double klike sou bwat tèks la pou kòmanse modifye kontni an epi asire w ke ou ajoute nenpòt detay oswa enfòmasyon ki enpòtan ke ou vle pataje ak vizitè ou yo.

Privacy Policy

Règ sou Konfidansyalite sa a dekri règleman ak pwosedi nou yo sou koleksyon, itilizasyon ak divilgasyon enfòmasyon Ou yo lè Ou itilize Sèvis la epi li fè w konnen dwa konfidansyalite w yo ak fason lalwa pwoteje w. Li piplis

Verifikasyon SMS

Lè w kontakte nou atravè yon apèl oswa tèks nan nimewo yo bay la, w ap endike akò w pou resevwa mesaj pwomosyon oswa maketing. Anplis de sa, atann mesaj ki ofri asistans ak sèvis ou te akeri a ak rezoud nenpòt kesyon ou ka genyen. Pou sispann mesaj, reponn ak "STOP."

bottom of page