top of page

Entegrasyon Rekiperasyon Chòk ak Gerizon

Nenpòt moun ki te fè eksperyans chòk pral konnen ke li ka trè emosyonèlman douloure, epi li ka pwovoke santiman laterè, wont, enpuisans, pèt pwòp tèt ou ak enpwisans. Pafwa nou pa sonje chòk nou an kòm li te pase nwit byen fon nan enkonsyan nou an, men nou toujou santi efè li nan laj granmoun. Nou ta ka pa byen konprann poukisa sèten santiman leve oswa sikonstans rive nan fason yo fè oswa kontinye repete tèt yo nan lavi chak jou nou an.

Moun yo reponn a chòk nan diferan fason. Menm evènman an ka pi twomatik pou kèk moun pase pou lòt. 

Tout sèvis ki nan lis kategori rekiperasyon chòk yo se tou yon lis lit pèsonèl mwen te viv epi mwen te fè eksperyans premye men. Mwen sèvi ak teknik yo ki te ede m 'nan defi mwen yo ak pwosesis gerizon.

Ki jan yo trete chòk emosyonèl?

Pou simonte deklanche emosyonèl ak repete modèl chòk yo, li nesesè pou dechaje, enfim, ak elimine fòm panse negatif entèn yo epi anpeche nouvo fòme. Gen fason pou geri blesi emosyonèl ak debarase m de pwogram lespri enkonsyan ki defèt pwòp tèt ou ki jenere fòm panse negatif entèn yo:

 

Image by Krystal Ng

(CP) Pwosesis Fini

Image by Krystal Ng

Vipassana emosyonèl

Image by Daniele Levis Pelusi

Dyalòg Vwa
Pati-Travay

Image by James Lee

Eksperyans somatik

Jwenn pi plis nan gerizon ou lè w anrjistre plizyè sesyon

yon sèl serssion.JPG

1 Sesyon

twa.JPG

3 Sesyon

sis.JPG

6 Sesyon

12 sesyon.JPG

12 Sesyon

Sijè gerizon

Blesi prensipal adopsyon an

Konprann chòk Adopsyon ak kijan pou geri li

Blesi nan Primal se yon blesi ki gen eleman fizik emosyonèl sikolojik ak espirityèl, ki lakòz doulè tèlman pwofon ak tèlman pwofon, li ale pi lwen pase nenpòt konsèp prejije konprann pa sikoloji endikap. Dapre mwen, pèsepsyon nan adopsyon soti nan sikoloji endikap trè limite ak nan yon sèten degre, konpwann. Diferans lan se ke endikap sikoloji  pa gade nan adopsyon nan yon pwen de vi holistic.

Pou kapab konprann enpak pwofon li sou yon moun, li enpòtan pou w konprann kouch li yo ak faz li yo. 

Chòk adopsyon gen anpil faz nan pwosesis adopsyon an, tankou:

 

1- Estrès prenatal:

Estrès ke manman an ap fè eksperyans pandan li ansent ak pitit li.

 

2- Chòk nesans

Chòk nan nesans la.

 

3- Chòk soti nan separasyon ak paran nesans yo nan yon laj jèn.

 

4- Chòk nan etablisman adopsyon an.

 

5- Chòk entegrasyon nan nouvo fanmi adoptif la.

 

6- Kòz chòk lateral soti nan pwoblèm ki pako rezoud nan men paran adoptif yo.

 

7- Chòk nan pa valide konprann.

- Geri gason an -

Rekiperasyon ak gerizon chòk pou abi seksyèl

Nan sèvis sa a, mwen ofri yon sèk konplè, sèvis sipò holistic ki ofri enkondisyonèl, ki pa jije, gerizon ak konpasyon ak konsèy. Lè nou retire nenpòt enèji negatif ki pa nan aliyman ak onore oswa pwoteje entegrite libète diven Souvren an, libète ou, ak inosan diven, pèmèt nou transmute ak geri chòk ak blokaj sot pase yo.

 

Lè w itilize yon sinèji teknik tankou rekipere nanm ak retounen enèji, ijyèn espirityèl ak enèjik, pwoteksyon ak woutin gerizon, koupe kòd ak pirifikasyon, restorasyon delè ak gerizon; retire plafon, kontra, atachman, oswa kwòk nan jaden enèji nan kò a nan tout delè ak dimansyon; gerizon enèji seksyèl restorasyon ak reyabilitasyon; travay anndan timoun ak travay lonbraj; pati-travay ak entegrasyon konbine avèk konsyans mantal ak metriz pwòp tèt ou, sa a pral pote liberasyon vre ak libète nan lespri kò nou ak lespri nou isit la e kounye a nan reprann plezi òganik erotik, restore entimite ki baze sou kè ak repare lyezon seksyèl ki an sante. Pou geri prensip gason ak fi, ak ini kò enèjik nou an tounen nan koneksyon ak antye enèjik, ansanm nou pral gen konfwonte ak fè fas a doulè nan blesi pwofon seksyèl ou yo..

- Geri maskilen an -

Papa Matris Chòk

Sesyon gerizon

Sèvis sa a pèmèt ou netwaye tout chòk ki sot pase yo te fè ou pa nenpòt figi papa/gason nan tan lontan oswa prezan ou epi netwaye liy zansèt patènèl la tou. Nenpòt bagay ki te pase atravè jenerasyon toujou egziste nan ADN ou epi li "kole" nan kò limyè ou; libere de modèl, madichon, fo ideyal, fo otorite, nan kò fizik, mantal, emosyonèl, espirityèl ou.


Pwosesis la pèmèt pou retire nenpòt enèji negatif ki pa nan aliyman ak onore oswa pwoteje entegrite libète diven Souvren ou ak inosan diven.

 

Gerizon blesi sa a dirije nan direksyon pou geri enèji maskilen diven nan ou; restore li nan plan orijinal li lè l sèvi avèk yon konbinezon de teknik adapte ak pwepare pou ou. Li tou encomsses geri pitit anndan ou, debarase li de ansyen defòme, envèse fo masculine templatine Et ranplase l' ak divin modèle masculine.

Sèvis sa a akeyi tou de papa-pitit fi oswa papa-pitit gerizon enteryè.

- Geri fi a -

Manman Matris Chòk

Sesyon gerizon

Sèvis sa a pèmèt ou netwaye tout chòk ki sot pase yo ke nenpòt manman/fanm figi ou te fè nan tan pase w oswa prezan, epi pou w netwaye liy zansèt matènèl la tou. Nenpòt bagay ki te pase atravè jenerasyon toujou egziste nan ADN ou epi li "kole" nan kò limyè ou; libere de modèl, madichon, fo ideyal, fo otorite, nan kò fizik, mantal, emosyonèl, espirityèl ou.


Pwosesis la pèmèt pou retire nenpòt enèji negatif ki pa nan aliyman ak onore oswa pwoteje entegrite libète Souvren diven ou ak inosan diven.

 

Gerizon blesi sa a dirije nan direksyon pou geri enèji divin Rezèv tanpon fanm nan ou; restore li nan plan orijinal li lè l sèvi avèk yon konbinezon de teknik adapte ak pwepare pou ou. Li englobe tou geri pitit ou anndan an, debarase li de ansyen defòme, envèse fo Templatine Rezèv tanpon fanm, ak ranplase li ak modèl diven maskilen an.

Sèvis sa a akeyi tou de manman-pitit fi oswa manman-pitit gerizon enteryè.

- Travay anndan timoun ak gerizon twomatik matris/nesans -

Blesi prensipal la

(Bòn timoun chòk)

Sèvis sa a ka fè fas ak:

  • Chòk adopsyon

  • Chòk nan swen adoptif

  • Separasyon bonè; pèt jimo nan matris la

  • Chòk nesans

  • Separasyon

  • Chòk abandone

  • Ankourajan ak chòk privasyon pepinyè

  • Rekiperasyon ak gerizon chòk nan enkonsyan bonè.

Analiz rèv

Mwen fasilite nan entèpretasyon rèv nan tèt yo nan rèv yo ak sa ki di sou fonksyonman enteryè ou.

Analiz rèv ka pote anpil klè ak konpreyansyon ak fason nou wè tèt nou ak mond lan bò kote nou.

- Pèt yon timoun -

Chagren matènèl ak gerizon matris

Sèvis sa a ka fè fas ak: foskouch; mouri fèt; lanmò tibebe apre akouchman ak depresyon apre akouchman.

Post-twomatik estrès holistic Recovery Treatment

Nenpòt moun ki te fè eksperyans chòk pral konnen ke li ka trè emosyonèlman douloure epi li ka pwovoke santiman laterè, wont, enpuisans, pèt pwòp tèt ou, ak enpwisans. Sa yo ka pote atak panik ak enkyetid grav. Moun yo reponn a chòk nan diferan fason. Menm evènman an ka pi twomatik pou kèk moun pase pou lòt. Isit la mwen ofri yon sèk konplè, sèvis sipò holistic ofri enkondisyonèl, san jijman, konsèy konpasyon.


Si w ap fè eksperyans flashback, atak panik, kochma, ak enkyetid grav, osi byen ke panse enkontwolab sou yon evènman twomatik, tretman sa a ka ede w.


Mwen sèvi ak teknik yo ki te ede m 'nan defi mwen yo ak pwosesis gerizon. Mwen isit la pou m gide w epi sipòte w pou w ka rive konprann monn anndan w ak monn ekstèn ou epi pou w konble diferans ki genyen ant lespri w konsyan ak enkonsyan. Ou ka jwenn tèt ou ankò epi reyini tout konsyans ou ak pwòp tèt ou natif natal ou. Lè w pran swen, renmen, pran swen ak geri tout pati nan tèt ou, ou ka gen pouvwa epi an sekirite nan souverènte ou.

PTSS Melanin Gerizon

Sendwòm esklav pòs-twomatik se yon chòk milti-jenerasyon ki ka pase de jenerasyon an jenerasyon. Gen yon enpak emosyonèl, mantal, twomatik rezidyèl ki ka pwovoke yon varyete konpòtman ak laperèz pou siviv.

 

Sa yo ta ka gen ladan adaptasyon apwopriye lè w ap viv nan yon anviwònman ostil ki kontinye ap repete jiska jodi a atravè jenerasyon. Sendwòm sa a ka manifeste konpòtman tankou sezi egzajere; eklate kòlè; santiman nan lavni raccourci; repons batay twòp oswa vòl epi yo te nan mòd siviv konstan.

 

Konsekans estrès ki wo sou sante ak konsekans ki afekte kapasite kò a pou opere pwòp sistèm iminitè li yo ka konpwomèt fonksyon an jeneral sistematik kò a. Lòt sentòm PTSS yo enkli yon mank de valè pwòp tèt ou, yon move idantite pwòp tèt ou, ou santi w ensekirite ak an sekirite nan anviwònman ou a, ak laperèz ogmante nan yon foul moun nan sikonstans.

 

Yon mank de senpati ak konpreyansyon nan men moun ki pa te gen yon istwa ki sanble kreye plis chòk.

Gerizon chòk milti-jenerasyonèl

Patoloji fanmi ap koule de jenerasyon an jenerasyon tankou vag yo nan oseyan an, jiskaske yon moun nan yon jenerasyon gen kouraj pou vire ak fè fas a mare yo. Moun sa a pote lapè bay zansèt li yo e li sove timoun ki vin apre yo.


Chak jenerasyon gen pwòp istwa li ak pwòp blesi li yo. Si doulè a te sispann la, li ta nan fen istwa a. Pafwa li travay konsa. Men, souvan li pa fè sa paske gerizon holistic se gerizon an. Doulè transmèt soti nan yon jenerasyon nan pwochen an, ak nan youn nan pi lwen pase sa a, ak sou sa epi sik la repete tèt li. Kòm nou konnen nan Epigenetics, eritaj chòk sa a antre nan ADN nou an.


Transmisyon efè chòk milti-jenerasyon yo pa sèlman sikolojik, familyal, sosyal ak kiltirèl, men yo ta ka nerobyolojik e petèt menm jenetik tou. Epitou, estrès pandan gwosès ka transmèt atravè jenerasyon byolojik atravè anviwònman matris la ak espèm ki ta ka entèfere dirèkteman ak pwogram devlopman nòmal la nan matris.

Chòk istorik kolektif

Sèvis sa a akeyi geri ou kòm yon pati nan tout konsyans kolektif la. Li ede tou pou fè diferans ant sa ki pou ou pèsonèlman nan lavi sa a ak sa ki pa fè sa; sa ki fè pati konsyans kolektif jenerasyon ou ak konsyans kolektif tè a; ak ki konsyans ki fè pati konsyans tè a ak sa ki pa fè sa.

 

Anplis de sa, konesans yo te genyen ak konsèy mwen an ap fasilite yon tranzisyon lis nan pwosesis reveye ou. Limanite kòm yon konsyans kolektif gen yon anpil nan chòk istorik ak jenerasyon e nou bezwen premye reveye ak geri tèt nou yo nan lòd yo kapab geri ak reveye kolektif la. Lè nou fè sa, nou ansanm chwazi yon delè diferan pou Gaia ak pou konsyans limanite ak jenerasyon kap vini yo.

- Reparan tèt ou -

Travay timoun enteryè

Travay timoun anndan an, ki rele tou gerizon timoun anndan an, se yon fason pou nou adrese bezwen nou yo ki pa te satisfè antanke timoun epi geri blesi atachman nou devlope yo. Nou tout gen yon pati ki pi piti nan tèt nou ki “pa janm byen renmen bon fason oswa fason yo te bezwen lè yo te timoun,” 

Travay anndan timoun, tankou nenpòt kalite travay enteryè, enplike nan kreye yon espas kote enkonsyan ou gen dwa pran devan. 

 

Lespri inosan timoun yo tankou eponj, absòbe sa anviwònman nou an ban nou ak moun k ap okipe nou yo anseye ak trete nou ak fason yo trete nou. Blesi anndan timoun, oswa blesi atachman, ka rive lè gen swa yon evènman twomatik oswa rupture kwonik san reparasyon.

 

Pou timoun yo, yon rupture san reparasyon ka sanble ak kriye pou èd men yo pa tande pa yon moun k ap okipe emosyonèlman pa disponib ka apwofondi blesi a. Chip rive tou nan lavi chak jou nou pandan tout tan adilt, depi lè yon moun bliye kenbe pòt la louvri pou nou nan magazen an oswa lè yon zanmi pa di nou bonjou. Ki jan nou entèrnalize yo detèmine si eksperyans lan rete yon blesi oswa si li vin trete menm lè sa a.

 

Antanke granmoun, nou mache pote blesi ki soti nan anfans nou, kit yo senp oswa konplèks, soti nan neglijans emosyonèl ak abi fizik. Anpil granmoun santi yo poukont yo ak blesi ak santiman sa yo, epi konsa yo kouvri yo paske yo santi tankou se "sa lòt granmoun fè." 

bottom of page