top of page

Dyalòg Vwa ak Pati Travay

Konprann dinamik ki genyen antMwen,Mwen menm, & mwen.

Ki sa ki Voice Dialogue AKA Parts-Work?

Èske w te janm santi tankou yon pati nan ou vle fè yon bagay epi answit yon lòt pati nan ou vle fè yon lòt bagay?  Ebyen, sa yo se literalman diferan pati nan ou. Yo se pati nan ego/pèsonalite nou ke nou asosye ak nou idantifye ak pati yo ke nou deside pa asosye oswa idantifye ak.  Nou ka trase diferan pati sa yo ak Voice Dialogue epi gen yon pi bon konpreyansyon epi, nan vire, pote konsyans nan fonksyonman enteryè nan psyche ou atravè pwosesis la Aware-Ego.

 

Pwosesis Konsyan Ego a bay yon fason pou soti nan Duality pou antre nan Trinite.  Elaji konsyans la pou kapab kenbe de opoze oswa de pèspektiv/reyalite/verite an menm tan, ki te swiv la. reyalizasyon yon twazyèm opsyon.

 

Pati-Travay se pwosesis pou yo deplase lwen Paradigm nan panse nwa ak blan, nan dwe sèlman sa a oswa sa, oswa nan li nan swa sa a oswa sa a ak-konsyans. Pwosesis sa a genyen ladan l ke yo te kapab kenbe de pèspektiv opoze sa yo ak de posiblite ak jwenn yon twazyèm opsyon. Se yon fòm rezolisyon konfli ant ou menm ak ou.

ankadreman lò.png
Ki sa ki vwa dialog.jpg

The Different Selves 

Ou gen laÒganize, laManadjè, laAmizan, laPouse, laResponsab, laManyen lapè, laTanpri, laÉspirituèloswaJokester, laPwotektè, laMoun kap bay swen tèt li, laNouri-pwòp tèt ou, laKontwolè, laJijoswa laInner-kritik, laRève, laVizyonè, laRebèl, laPèfeksyonis, laEdonist, laViktim, laPapa ak Manman,Patriyach& Matriyach, jis pou bay non kèk.

 

Èske w gen diferan manadjè ki jere lavi pèsonèl ou, lavi w nan travay ou, netwaye kay ou a, lavi date ou, tan zanmi w? Petèt ou gen yon pwòp tèt ou responsab ki vle pran swen lis pou fè ou. Nan menm souf la, ou gen yon lòt manadjè ki di ou ke ou bezwen pase tan ak zanmi ou / patnè / fanmi ou?

 

Ou ta ka gen yon kritik enteryè ki ap di ou ke ou bezwen mete kò ou ak sante nan lòd epi, nan pwochen minit, li di ou ap pouse tèt ou twò fò epi ou pa bay tèt ou okenn tan pou w respire_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ e ke ou te neglije lòt aspè enpòtan nan lavi ou. 

Èske w toujou tande nan tèt ou, manman w ap di w sa pou w fè oswa sa w poko fè e oswa papa w ap di w pa fè ase?

 

Sa yo se idantifyan prensipal "ki moun mwen ye": pati ki pi atache a "mwen" a. Sa yo se pwòp tèt ou ke "mwen" montre mond lan ak ke nou pèmèt yo kouri lavi nou. Sa yo se "selfs" yo. ki soti nan vilnerabilite yo.  Yo se fondamantalman fason nou aprann siviv ak fason nou ka jwenn bezwen nou yo satisfè nan mond lan ak ede nou fè fas ak frajilite nou yo.

 

Se konsa... Ki jan ou te aprann siviv? Èske w te aprann siviv lè w fè lòt moun plezi? Pa rebele? Lè ou responsab oswa òganize? Amizan? Lè w egzijan ak pouse?  Lè w se yon mentyen lapè?

ankadreman lò.png
Diferan selves.jpg

Vilnerabilite nou yo 

ankadreman lò.png

Pifò nan tan, nou gen pwòp tèt ou prensipal ki la pou pwoteje vilnerabilite nou yo epi answit nou reneye pwòp tèt nou. pa moun k ap bay swen bonè yo.  Se poutèt sa, li pa ansekirite pou nou "posede" pwòp tèt nou ki pa akseptab sa yo k ap grandi nan anviwonman nou an. Sa a kreye pwòp tèt ou fragman ak pi fò nan yo se kreye pa wont, kilpabilite oswa laperèz. Apati sa,  te gen yon fann ant pati vilnerab nan ou ki pa t 'kapab jwenn  bezwen satisfè, ak pati nan ou ki te fèt pou pwoteje ou. epi siviv sitiyasyon an.

 

Pafwa nou ka wè de pati k ap travay ansanm nan amoni.  Men, malerezman, pati vilnerab la anjeneral rejte, rejte, siprime ak inyore. Anjeneral, fason ou fè fas ak vilnerabilite w yo reflete fason moun ki nan lavi w fè fas ak pwòp frajilite yo.  Anjeneral, pati nan nou ki nye nèt ale nan enkonsyan an.

reyalite komik... anjeneral nou pote yon anpil nan enèji yo reniye ak pèsonalite nan paran nou yo, yon kado nan men kreyatè a pou fè nou sonje rekonekte ak ki moun nou ye ak pèdi pati nan tèt nou.

 

E se pou sa dyalòg vwa enpòtan anpil.  Li pote konsyans pwòp tèt ou ak konpreyansyon. Kesyon, tankou: Ki relasyon mwen genyen ak tèt mwen? Èske yo an sante, èske yo ajite? Fòch?  Èske yo santi yo dezekilib? Èske yo ann amoni epi youn ede lòt? Ki patenarya ki travay vrèman byen ansanm ak kiyès ki pa fè sa?  Èske mwen gen yon pati nan mwen ki mal konprann oswa neglije epi ki bezwen atansyon?

 

Nan opinyon mwen, apre emosyonèl vipassana Vwa dyalòg ta dwe dezyèm etap la oswa konsyans pwòp tèt ou.

 

Vwa dyalòg ouvè ou rive nan konsyans nan fonksyonman enteryè lespri ou a. Ki jan ou ka espere gen yon relasyon ki an sante ak lòt moun si ou pa gen youn ak tèt ou?  Ki jan ou ka atann lòt moun yo konprann ou epi yo sispann mal konprann ou si ou mal konprann tèt ou? Ki jan w ka atann lòt moun pa abandone w si w abandone tèt ou? Ki jan ou ka atann lòt moun fè ou konfyans si ou pa fè tèt ou konfyans?

 

Èske w konnen tèt ou vre? Èske w te pran tan pou w koute epi fè atansyon? Èske gen pati nan ou ki fè mal? yo kontan? yo enkonsyan? yo fache? yo pè? e poukisa? Èske gen pati nan ou ki toujou ap viv nan tan lontan an nan yon evènman twomatik epi ki kole la, reviv li ankò ak ankò? Èske gen yon pati nan ou ki bezwen sekou? Èske gen pati nan ou toujou ap viv nan yon moman nan wont, koupab oswa laperèz?

Vulnerabilite nou yo.jpg
Vulnerabilite nou yo.jpg

Modalite yo nan dyalòg vwa ak pati-travay

Dyalòg Vwa pa vrèman konsantre sou chòk, men pi plis nan konsyans de pwòp tèt ou.  Chòk rive paske pwòp tèt ou prensipal yo oswa pwòp tèt ou nye yo kenbe souvni oswa vilnerabilite. Se konsa, nan kou, li pral vini. Se sa ki fè Voice Dialogue etranj konpare ak yon bagay tankou Somatic Experiencement oswa Completion Process  ki literalman fèt pou fè fas ak chòk. Nou tout gen kèk fòm chòk grasa pwogram inòganik ki ap kouri nan sosyete nou an epi ki lakòz domaj nan psyche nou an. Se poutèt sa, chòk nan pratik sa a se yon bon kote pou kòmanse.

ankadreman lò.png
The modalities of voice dialogue .jpg

Yon pèspektiv ki pi wo sou fraksyon

Selves yo fè pati yon mekanis natirèl.  Se yon mekanis natirèl grasa yo se yon èt imen ki gen plizyè dimansyon. Nou genyen li natirèlman nan nou ak tout polarite. Nou pa youn nan yo e yo tout an menm tan, selon ki pèspektiv Konsyans wap pran. 

"Kòm nou fè yon sèl, se poutèt sa, nou ye, menm jan nou tout, se poutèt sa, nou pa youn."

 

Fragmantasyon koze tou pa dezamoni entèn ak ekstèn nan tèt nou ak nan kolektif la.  Eksperyans endividyèl nou yo se sa ki detèmine konbyen pwòp tèt ou yo jwenn pouse devan ak kèk jwenn pouse nan do konsyans nou ak ki jan lwen tounen nan enkonsyan an oswa pi devan nan konsyans yo ale.  Sa a fè limyè sou konpreyansyon sa ki lakòz "tèt" nou yo dwe kote yo ye.

ankadreman lò.png
Yon pèspektiv ki pi wo sou fragmentation.jpg

Fè eksperyans dyalòg vwa ak pati-travay

Nan pwosesis sa a, ou pral:

 

 • Deplase nan diferan pèspektiv nan ou epi kite yo pale lib avèk gidans ak resepsyon yon fasilitatè kalifye.

 

 • Jwenn akseptasyon, konpreyansyon ak libète ak tout pati nan tèt ou.

 

 • Kapab entegre, jwenn konpasyon pwòp tèt ou, kwasans pèsonèl, oswa konsyans.

 

 • Aprann konnen tèt yo ki prensipal ak santral nan lavi chak jou ou, koute epi konprann pèspektiv yo, motivasyon yo, bezwen yo, ak kado yo. 

 

 • Vin konnen pwòp tèt ou vilnerab, neglije ak rejte ki kenbe enèji enpòtan anpil pou antye nou.

 

 • Devlope pwosesis Aware Ego, kapasite pou enkli ak pran swen tèt nou ak balans ak spaciousness, pa chwa. Okenn nan pwòp tèt ou yo se 'yon sèl la vre pwòp tèt ou'. Nan pwosesis sa a ou pa jwenn kole nan nenpòt pwòp tèt ou an patikilye. Ou ap gade nan yon vi zwazo, obsève tou senpleman kòm yo pa youn nan yo ak tout nan yo an menm tan an. Ou wè yo nan yon pi wo pèspektiv ak nivo konsyans pou jwenn yon pi bon konpreyansyon.  Pèspektiv sa a pèmèt ou tou senpleman wè "sa ki", san okenn jijman oswa nosyon prejije. Li pèmèt ou pi byen konprann pèspektiv pwòp tèt ou yo, istwa yo ak modèl abitid yo, enpak yo sou opoze yo ak sistèm nan an jeneral, sa ki bezwen yo dwe bay ak sa ki bezwen yo dwe satisfè, ak ki jan ou ka bay yo oswa satisfè bezwen yo. Gade nan ekosistèm nan psyche ou nan pèspektiv sa a, ou jwenn yon konpreyansyon jeneral pi laj, epi, kidonk, pi byen kapab jwenn solisyon ki apwopriye a.  

 

 • Dyalòg vwa bezwen fè eksperyans dirèkteman. Li se yon reyalite incorporée, enèjik, te santi. Mwen ofri yon konsiltasyon gratis ak yon kout eksperyans inisyal nan dyalòg vwa pou ou ka wè si li se yon bon anfòm pou ou. Ou lib pou kontakte m si w gen nenpòt kesyon oswa pou w planifye yon konsiltasyon oswa yon sesyon.

Ki sa nou ka eksplore ansanm

 • Konsyantizasyon ak akseptasyon vwa anndan w 

 • Klarifye objektif pi pwofon ou ak vizyon

 • Kiltive fasilite, balans & ki pa reyaktivite

 • Ouvèti nan kalite yo pwofon nan yo te

 • Dewoulman ne nan relasyon yo

 • Dewoulman bon konprann nan rèv

 • Anbrase & abite emosyon difisil

 • Gerizon ak elaji kè a 

 • Relasyon ak pitit ou a ak ki jan li gen rapò ak ou.

 • Miroir ke w ap fè eksperyans nan lavi chak jou ou.

Istwa ak Filozofi

Dyalòg Vwa te devlope nan kòmansman ane 70 yo pa Hal Stone, PhD ak Sidra Stone, PhD, sikoterapis ak fòmasyon nan apwòch Jungian ak Gestalt. Li te itilize pa dè santèn de terapis, antrenè ak pwofesè espirityèl fasilite kwasans konsyans.

 

Hal ak Sidra Stone te rankontre premye lè Sidra te kontakte Hal pou sesyon fòmasyon nan simagri gide. Nan sesyon yo, yo te dekouvri prezans anpil sub-pèsonalite (yo rele tou modèl enèji oswa pwòp tèt ou) nan psyche imen an.

Yo te kreye Voice Dialogue nan lanmou paske yo te renmen youn pou lòt.  Dezi yo pou youn pi byen konprann lòt te anrasinen nan lanmou vre. 

 

Se poutèt sa dyalòg vwa yo diferan de sa ki pratike nan sikoloji endikap.

Menm si sikoloji endikap gade nan tèt yo nan yon degre, diferans lan se ke sikoloji endikap vize pou repare sa ki mal, kontrèman ak Voice Dialogue, kote li pa sou sa ki mal oswa ki bezwen yo dwe fiks men sou pote konsyantizasyon. Fasilitatè dyalòg vwa yo antre nan yon sesyon ak yon moun, ak enèji pou pote konsyans san patolojis. 

 

Pratik sa vrèman anrasinen nan lanmou,  ak how  pou kreye plis konsyans, plis chwa, ak plis kapasite pou gen yon bon lavi.

Jwenn pi plis nan gerizon ou lè w anrjistre plizyè sesyon

yon sèl serssion.JPG

1 sesyon

twa.JPG

3 sesyon

sis.JPG

6 sesyon

12 sesyon.JPG

12 sesyon

Aprann plis sou Voice Dialogue & Parts-Work

Tanpri kite m 'yon revizyon :)

bottom of page